Zpět na prodejny
e-shop

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že v případě, že by mezi námi a Vámi došlo v souvislosti s nákupem ke sporu, máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo ucházet se o mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce. Vezměte prosím na vědomí, že podmínkou pro to, abyste se mohli obrátit se svým návrhem na Českou obchodní inspekci, je předchozí neúspěšné jednání s námi. Proto se prosím s jakýmikoli stížnostmi a nároky nejprve pokuste obrátit na nás (kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto internetových stránkách). Pokud by se nám nepodařilo dosáhnout dohody, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Tento návrh je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, případně též elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím Vaší datové schránky. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno připojit též doklad o tom, že se Vám nepodařilo Váš spor s námi vyřešit přímo. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.